“...als het tiptop in orde moet zijn...”

Werkwijze

Hoe gaat LOES te werk? 
Na het eerste contact vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. De opdracht wordt met u besproken en uw wensen worden geïnventariseerd. Vervolgens wordt een offerte opgesteld waarin de afspraken zijn opgenomen. Indien nodig volgt een vervolggesprek en toelichting op de offerte. Elke opdracht is maatwerk tenslotte! Na ondertekening van de offerte gaat de samenwerking van start. Meerwerk en/of verlenging van de opdracht gebeurt uitsluitend na schriftelijke opdracht. Op elke opdracht zijn de algemene voorwaarden van LOES van toepassing. 


LOES is u graag van dienst. 

 • Notuleren

  Ik bereid mij goed voor en dit houdt in dat ik graag alle stukken tijdig voor de vergadering in mijn bezit heb. 

 • Vertrouwelijke informatie

  De informatie die LOES van je ontvangt of verneemt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertrouwelijk behandeld. Geluidsopnamen die tijdens de vergadering worden gemaakt, worden gebruikt om de notulen correct op te stellen. Nadat ik voor de notulen jouw akkoord heb ontvangen, wordt de geluidsopname vernietigd. Geheimhouding is gewaarborgd zie hiervoor tevens de algemene voorwaarden.

 • Intermediairsfunctie

  Om de communicatie en/of coördinatie tussen jou en jouw cliënt(en) optimaal te laten verlopen, vereist een dergelijke opdracht een goede voorbereiding. Ik spreek de opdracht grondig met je door. Toelichting van het vakjargon in jouw branche is hier bijvoorbeeld een onderdeel van.

 • Eigen kantoor

  Vanzelfsprekend beschik ik over een eigen kantoor waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk de opdracht op locatie uit te voeren. Alle werkzaamheden door LOES vinden plaats op freelance basis. Reiskosten worden apart in rekening gebracht.

 • Werktijden en beschikbaarheid

  LOES kan tijdelijk, frequent of op projectbasis worden ingehuurd. Je kunt van mijn diensten gebruik maken op de momenten dat je die nodig heeft. 

 • Afspraak is afspraak

  In de hectiek van deze tijd lever ik jouw opdracht netjes en op tijd af volgens de afspraken die we hierover hebben gemaakt. Afspraak = afspraak vind ik heel belangrijk. 

 • VAR verklaring

  LOES is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 52853152 en in het bezit van een geldige VAR verklaring.
  Zodra vanuit de overheid aanpassingen van de VAR nodig zijn, zorg ik dat mijn registratie bij de Kamer van Koophandel geactualiseerd word. 
  Ingeval een 'verwerkersovereenkomst' van toepassing is bij de secretariële ondersteuning dan zorg ik voor een dergelijke overeenkomst. LOES voldoet aan de eisen van de AVG (25 mei 2018). 

Referenties

 • Bjärsäterstorps Lammproduktion

  Louise is een geweldige hulp en zorgt ervoor dat alle lammeren correct in het digitale fokprogramma van de Gotland schapen in Zweden geregistreerd worden. Under tiden talar Louise mycket svenska och det gläder sig åt hennes tillvägagångssätt!

  Elisabet Jansson
  Elisabet Jansson
 • Alzheimer Nederland afd. Rotterdam e/o

  Louise heeft het secretariaat van het bestuur van de Stichting Alzheimer Nederland afdeling Rotterdam opnieuw opgezet, gearchiveerd en digitaal inhoud gegeven. In korte tijd veel bereikt. Daarnaast op een duidelijke manier inhoud gegeven aan secretariële werkzaamheden.

  Tjerk Sytsema
  Tjerk Sytsema
 • Aannemingsbedrijf Van Winden B.V.

  Louise is enthousiast en positief. Zij is oplossingsgericht en heeft in korte tijd een digitale administratie opgezet voor ons bedrijf.

  Sandra van Winden
  Sandra van Winden
t: 06 55 96 15 86 e: info@louise-officesupport.nl KvK: 52853152