“...als het tiptop in orde moet zijn...”

Portfolio

Milieudefensie

Milieudefensie

In opdracht van Milieudefensie en in samenwerking met twee andere organisaties heeft LOES haar kwaliteiten ingezet bij een haalbaarheidsstudie over 'Houdbare melk' (eerijke en duurzame melk met een goede prijsgarantie voor de melkveehouders). LOES heeft in het kader van deze opdracht een tweetal studiereizen naar Engeland georganiseerd, fungeerde daarbij als personal assistant van de projectleider en zorgde voor de verslaglegging van de gesprekken in Engeland met diverse organisaties en enkele melkveehouders. Tenslotte heeft LOES een deel van de rapportage over dit onderzoek geschreven. Het project wordt in het voorjaar van 2020 afgerond. 

Netwerk GRONDig

Netwerk GRONDig

Netwerk GRONDig   is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij.   
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst. Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid. Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. 


LOES beheert de donateursadministratie van Netwerk GRONDig en onderhoudt contacten met het bestuur en de donateurs. 
Vereniging Winkelcentrum Hoogvliet

Vereniging Winkelcentrum Hoogvliet

Vereniging Winkelcentrum Hoogvliet is met circa 90 winkels het stadshart van Hoogvliet. Er is een ruime keuze aan mode, verzorging, horeca en etenswaar. Voor echte Hoogvlietse gezelligheid en een compleet aanbod ben je op winkelcentrum De Binnenban aan het juiste adres en parkeren is nog altijd gratis in Hoogvliet. 
 
LOES ondersteunt het bestuur van de winkeliersvereniging en beheert het secretariaat. 
Share Dental B.V.

Share Dental B.V.

Share Dental B.V. is distributeur voor Dental Systems (CAD/CAM) en compatibele abutments in de BENELUX. De producten zijn vervaardigd met de hoogste precisie voor de patient, het tandtechnisch laboratorium, tandprotheticus en implantoloog. Share Dental B.V. is officieel distributeur voor White Peaks Dental Systems en DESS-abutments. Het assortiment van DESS-abutments bestaat uit meer dan 400 compatibele componenten voor de meest bekende implantaatsystemen die de basis vormen voor restauraties opdentale implantaten. Tevens biedt Share Dental B.V. een gevarieerd assortiment van gerelateerde producten van White Peaks Dental. Van Zirkonium, Titanium Grade 5, Chroom Cobalt blanks voor het vervaardigen van tandheelkundige onderstructuren tot software en CNC milling systemen.

LOES heeft de administratieve handelingen gestructureerd en ondersteunt de eigenaresse bij het beheer en de uitvoering van de diverse administratieve taken (coaching on the job).

Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam

Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam

De Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam (voorheen Stichting Zeemanshuis Rotterdam) is een sociaal maatschappelijke welzijnsorganisatie ten behoeve van zeevarenden die zich in de haven van Rotterdam bevinden.  De Stichting heeft ten doel het welzijn van zeevarenden in het Rotterdamse havengebied en omgeving te bevorderen of ten dienste te laten zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam streeft naar samenwerking met alle partijen betrokken bij het zeemanswelzijnswerk in het Rotterdamse havengebied, alsmede met het Port Welfare Committee (PWC).

LOES notuleert de vergadering van het Bestuur en Raad van Advies van SWZR.  

 

Stichting CPO Albrandswaard

Stichting CPO Albrandswaard

Onder de Stichting Christelijk Primair Onderwijs te Albrandswaard ressorteren 3 basisscholen in de gemeente Albrandswaard. Stichting CPO Albrandswaard heeft tot doel om kwalitatief hoogwaardig christelijk basisonderwijs in Rhoon en Poortugaal in stand te houden.

Voor het het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van SCPO Albrandswaard beheert LOES het secretariaat. 

Aannemingsbedrijf Van Winden B.V.

Aannemingsbedrijf Van Winden B.V.

Aannemingsbedrijf Van Winden B.V. in Oudenhoorn is een gerenommeerd bouwbedrijf. Het bedrijf is in 1985 opgericht en in 2016 van vader op zoon overgenomen. Van Winden B.V. is een flexibele bouwpartner en het vertrouwde adres voor renovatie, onderhoud, nieuwbouw, aanbouw en verbouw van woningen, kantoren,  bedrijven en industrie.
Allround, vakmanschap, betrokkenheid!

LOES heeft de digitale administratie van het bedrijf opgezet, de administratieve handelingen gestructureerd en ondersteunt de secretaresse bij het beheer en de uitvoering van de diverse administratieve taken (coaching on the job).
 

De YogaSchool

De YogaSchool

De YogaSchool is niet zomaar een yogaschool. Vooral omdat De YogaSchool zoveel verschillende yogalessen aanbiedt zeggen wij niet voor niets; yoga voor iedereen! De yogalessen bij de YogaSchool zijn een combinatie zijn van hatha yoga, pranayama (ademoefeningen) en meditatie.

Voor De YogaSchool heeft LOES een digitale leerlingadministratie opgezet. LOES heeft geruime tijd het secretariaat beheerd en de directie ondersteunt. 

Bjärsäterstorps Lammproduktion

Bjärsäterstorps Lammproduktion

Bjärsäterstorp is situated in the vicinity of the village Björkvik in Södermanland. The farm is owned and run by Elisabet Jansson. There are several types of production going on. The farm with cultivation and breeding of stock is run according to the rules of KRAV for organic agriculture. The furs of the lambs and sheep are manufactured and sold at the farm.

Jaarlijks werkt LOES tijdens de lammertijd bij Bjärsäterstorp Lammproduktion in Zweden. Heel ander werk waar haar boerinnenbloed van gaat stromen.
Naast de hulp in de schapenstal bij de bevallingen en de verzorging van de lammeren, registreert LOES alle lammeren in het digitale fokprogramma van de Gotland schapen in Zweden. LOES zorgt ervoor dat de administratie van Bjärsäterstorps Lammproduktion up-to-date is en alle lammeren correct geregistreerd staan.

 

Ondernemersvereniging De Koperwiek

Ondernemersvereniging De Koperwiek

Winkelcentrum De Koperwiek in Capelle aan den IJssel beschikt over meer 100 winkels, vele voorzieningen en u kunt er gratis parkeren. Het winkelcentrum is ruim en licht
opgezet, grotendeels overdekt, heeft vele voorzieningen en is prima toegankelijk ook voor minder validen. De mix van winkels, horeca, dienstverlening en cultuur is verrassend en biedt voor elk wat wils. Daarnaast onderscheiden de evenementen die er regelmatig worden georganiseerd en de wekelijkse markt het centrum van vele andere centra.


LOES heeft diverse jaren het bestuurssecretariaat beheerd van Ondernemersvereniging De Koperwiek en het bestuur en de marketingcommissie op secretarieel gebied ondersteunt. 

Stichting St. Josephscholen Nijmegen

Stichting St. Josephscholen Nijmegen

De Stichting Sint Josephscholen is een organisatie van dertien samenwerkende scholen voor primair onderwijs in Nijmegen.
Op deze katholieke en interconfessionele scholen werken ruim 400 mensen (directieleden, leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel) voor ruim 4100 kinderen. De organisatie wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het onderwijsaanbod, traditie, pedagogische – en onderwijskundige  concepten, wijkgebonden- en wijkoverstijgende scholen, onderwijsachterstandsgebieden, etc.  
 

Voor de Stichting St. Josephscholen notuleerde LOES vele bestuursvergaderingen.

 

COB Kenniscentrum Ondergronds Bouwen

COB Kenniscentrum Ondergronds Bouwen

Door ondergronds te bouwen wordt ruimte gecreëerd, een efficiëntere infrastructuur en een aangenamere leefomgeving. De kernactiviteit van het COB is het initiëren, faciliteren en uitvoeren van onderzoek. Dat doet het COB vanuit de vijf thematische platforms. De veranderende maatschappelijke opgave en de toenemende rol die ondergronds bouwen hierin speelt, zorgt voor nieuwe onderzoeksvraagstukken en uitdagingen.

Voor het COB notuleerde LOES de vergaderingen van de Raad van Advies en het bestuur.

CBS Het Lichtpunt

CBS Het Lichtpunt

CBS Het Lichtpunt is een christelijke basisschool "in beweging" in een jonge wijk. De school vindt bewegingsonderwijs een essentieel onderdeel van het dagelijkse onderwijs. Sinds de oprichting in 2001 tot en met heden is de school in omvang toegenomen.

Voor CBS Het Lichtpunt professionaliseerde LOES de volledige schooladministratie. LOES heeft structuur aangebracht in de administratieve handelingen en de volledige administratie gesystemaliseerd.

LOES ondersteunde de directie met diverse secretariële managementtaken.

Alzheimer Nederland afd. Rotterdam e/o

Alzheimer Nederland afd. Rotterdam e/o

Dementie voorkomen of genezen. Dat is de missie van Alzheimer Nederland. En tot die tijd werkt Alzheimer Nederland aan een beter leven voor patiënten en hun directe omgeving. De afdelingen organiseren binnen de regio activiteiten op het gebied van voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Rotterdam e.o. is zo'n afdeling.

Voor Alzheimder Nederland afdeling Rotterdam e.o. heeft LOES het secretariaat opgezet. Zij ondersteunde daarbij het bestuur door de vergaderingen voor te bereiden, te notuleren en diverse actiepunten vanuit de vergadering uit te voeren. Zij beheerde het secretariaat van afdeling Rotterdam e.o. 

Healt-T-Hands tegenwoordig Massagepraktijk Snijders

Healt-T-Hands tegenwoordig Massagepraktijk Snijders

Healt-T-Hands is een (sport)massage- en coachingspraktijk. Begin 2015 is de naam gewijzigd in Massagepraktijk Snijders.

Voor Healt-T-Hands heeft LOES diverse teksten geredigeerd. 

de prAKtijk adviesgroep

de prAKtijk adviesgroep

De prAKtijk adviesgroep richt zich vanuit de dagelijkse praktijk op de praktijk en coacht en begeleidt professionals op elk niveau.

Voor de prAKtijk adviesgroep heeft LOES telefonisch aquisitiegesprekken gevoerd in het kader van competentiemanagement voor scholen binnen het primair onderwijs.

Era Contour B.V.

Era Contour B.V.

Era Contour B.V. te Zoetermeer is een gerenommeerd bouwbedrijf dat nieuwbouwwoningen ontwikkelt en realiseert volgens een vast ontwikkelingsproces.

Voor Era Contour B.V. heeft LOES diverse bouwvergaderingen genotuleerd en functioneringsverslagen uitgewerkt.

Referenties

 • De YogaSchool

  Louise is kundig, betrokken en heel prettig in de omgang. Zij heeft de juiste toon in haar communicatie. Ze is vriendelijk, geïnteresseerd en accuraat en heeft een geweldig geheugen.

  Marian Korstanje
  Marian Korstanje
 • CBS Het Lichtpunt

  Ik kan Louise van harte aanbevelen. Zij heeft in korte tijd de volledige administratie van onze school geprofessionaliseerd. Louise is in staat in korte tijd de werkzaamheden te inventariseren, efficiëntie en verbetering aan te brengen.

  Rob Heidenreich
  Rob Heidenreich
 • Bjärsäterstorps Lammproduktion

  Louise is een geweldige hulp en zorgt ervoor dat alle lammeren correct in het digitale fokprogramma van de Gotland schapen in Zweden geregistreerd worden. Under tiden talar Louise mycket svenska och det gläder sig åt hennes tillvägagångssätt!

  Elisabet Jansson
  Elisabet Jansson
t: 06 55 96 15 86 e: info@louise-officesupport.nl KvK: 52853152